• Conserverende tandheelkunde
  • Algemene controle, preventie en reinigen
  • Controle van kinderen
  • Tandvleesproblematiek
  • Wortelkanaalbehandelingen
  • Prothese, kroon- en brugwerk
  • Plaatsen van implantaten
  • BlekenVoor meer gespecialiseerde behandelingen werken we nauw samen met tweedelijns-artsen en tandartsen. Natuurlijk blijven we U na de doorverwijzing begeleiden en opvolgen.